Klanda

Old Swedish Dictionary - klanda

Meaning of Old Swedish word "klanda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klanda Old Swedish word can mean:

klanda
STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 2: 320 (1487) ). v. L.
klanda
1) klandra, väcka tviST om, genom rättegång söka tillägna sig. jak klandade thät pa kalmarna radSTughu ArfSTv 10 81470). then bondhan, som hade klandat heSTin fore jenis STb 1: 11 (1475). thenne ... heSTin war förST klandhir i jöns andhrisons hendhir ... och han ledden fron sik STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 2: 320 (1487). STb 3: 392 (1498). Jfr ater-, pa-klanda.
Alternative forms or notes:
  • -adhe.
  • klandhir

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back