Klanda

Old Swedish Dictionary - klanda

Meaning of Old Swedish word "klanda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klanda Old Swedish word can mean:

klanda
L.
klanda
1) klandra, väcka tvist om, genom rättegång söka tillegna sig. mit fäthärnes gooz. .. nokrolethes at klande ällär afuärkiä SD 5: 280 (1314). þet gozit, sum prouast mattis hauir klandat ib 6: 169 (1350). thet godzet, thär thordh skytta klandadhe ib NS 2: 70 (1408). nu klandas firi þöm þighat havär SR 46. - genom klander af hända. aff lenkala klandades een fiärduger FH 5: 43 (1467).
klanda
2) anklaga? wil os landzherran wäffwia oc klanda (bringa på fall? ut devolvat in nos calummiam) oc döma os sik til ewerdhelika thräla MB 1: 245.
klanda
3) göra till föremål för anmärkning el. klander. alla stadz ther eek klandas ellir annat thz scoghenom är scadhelikit TB 77. - Jfr ater-, fran-, lagh-klanda, oklandaþer, äfvensom klandra.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back