Klandra

Old Swedish Dictionary - klandra

Meaning of Old Swedish word "klandra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klandra Old Swedish word can mean:

klandra
L.
klandra
1) klandra, genom rättegång söka tillegna sig. som vil klandra then för:da hesslobogardhen SD NS 1: 365 (1404, nyare afskr.). hindra mödha clandra äller qwälya then sancte birgitte hwss PM LXIII.
klandra
2) anföra klander el. anmärkning (mot). at jngen haffue makt noghen tiid her epter ytermera tala. klagha eller klandra pa fornempde jempkan FH 5: 85 (1482). - Jfr oklandradher samt klanda.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚿᚦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back