Klandra adhe

Old Swedish Dictionary - klandra adhe

Meaning of Old Swedish word "klandra adhe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klandra adhe Old Swedish word can mean:

klandra adhe
L.1) = klanda 1. tesse godhe men. .. sworo pa bokene at eth hyginde een barna kiortil eth onth lakan eth hanklädhe tilhörde hans krokfoth oc hans deya klandradhe thet ATb 1: 256 (1467). ib 347 (1471). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 198 (1496). med ack. och personbeteckning föregången av prep. thet swärdh som iöns dän klandradhe til per haralndson ATb 1: 282 (1468). 2) anföra klander el. anmärkning mot. the ij tunnor lax per mongson clandrat för ogille twunnor STb 5: 255 (1519).
klandra adhe
3) tviSTa. " är mykit förunrende, hw[i] swerigis herrer wilia sigh bekymbra och klandre medh them" PMSkr 704 (avskr.) - Jfr upaklandra samt oklandradher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚿᚦᚱᛆ::ᛆᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back