Klappa

Old Swedish Dictionary - klappa

Meaning of Old Swedish word "klappa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klappa
1) klapSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, bulta. sidhan thet (ɔ: skinet) är klappSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Path mädh gwlfärgonne STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 529. klapSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (för att göra hörbart tecken el. ljud), bulta, knacka. klapin oc idher skal oplatas SvB 150 mot sl. av 1400-t.). tornwkterenne skolæ klappe ij reser j hwar thim om natten STb 5: 34 (1415=. 4) åSTadkmma handsag. - klapSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa handlyfte. SeSdw 2: 1249. - klapSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa fängilse, genom handslag förbinda sig att inSTälla sig i el. kvarSTanna i fängelse. Jfr J. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Palmér, STudier tillegnade Es. Tegnér 155 ff. suerin klappede olaff biörsson fför sitiande rettin ith witterligit fängelse STb 4: 262 (1512). i 5: 203 (1518), 260 (1519).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • klaa.
  • imf. klappede STb 4: 262 (1512)),
  • *klappa pa , medelst klappande pålägga (ngt). klappes twa resor lithen pa PSkr 559.
  • *klappa ut , bulta ut (till större yta el. tunnare form). swa som fathakwr plägha klappas wth j dalommen, oc norghe PMSkr 538. ib.
  • - Jfr hand-, saman-klappa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back