Klappa

Old Swedish Dictionary - klappa

Meaning of Old Swedish word "klappa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klappa Old Swedish word can mean:

klappa
1) klappa, bulta, STöta. med två ack. tag raa STycken på Forn Svenska.">EGge blomor oc klappa tom smaa LB 7: 282. - pulsare, klappa (för att gifva hörbart tecken el. ljud), bulta, knacka. klappadhe faST oc bedLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis jn koma STenianus. Se Lg.">Bil 212. hawir idhkelika clappat ok bidhit for miskunnina por tom STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 268. klappar for portenom ST 462. MB 2: 170. " klappadhe a dör" STephens. 1849.">Iv 2975. ST 51. STycken på Forn Svenska.">EG 68. MB 2: 131. Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 180. " klappadho a the taflo SOm man pläghar klappa mz for tholkom syukom mannom" ST 462. rynger eller klapper til lyudz SO 108. - klappa fängilse (fängsl), förbinda sig att inSTälla sig i fängelse, lössläppas mot förbindelse att inSTälla sig i fängelse? wnner honum til GOda, at han klapper fängilse och nyter sama velkor, SOm andre fonger STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 503 (1512). klappede fengsell ib 484 (1511). " holpe tiil ath jac bleff än tiil liffs oc motte klappe oc wisse fängelsse ib 594 (1517). "
klappa
2) palpitare, klappa, bulta, slå. at hiertat klappar och böSTar LB 7: 79.
klappa
3) palpare, klappa, smeka. klappar thu bondan GO 1090. kySTo. .. ok klappadho hans föter STenianus. Se Lg.">Bil 119. ib 165, 350. Lg 3: 23. - (?) hwilkit SOm wi klappum nw här skrymtande (quiquid hic Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dissimulando palpanus), thz skal alt hämnande lughin ther bränna Lgren. 1866.">Ber 204.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back