Klar

Old Swedish Dictionary - klar

Meaning of Old Swedish word "klar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klar
1) klar, ljus, STrålande, glänsande. änglane hulke som haua klarne öghon än liusit är Nio kap ur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 24. - bildl. nw äru hälghe männene fladhe klare aff alzkona rwSTh SpV 588. patronculus war. .. myket klaar j godom sedom Troj 123. 2) klar, ren, oblandad, obemängd. wth aff the högre kyrkio weg ginne vtran klarth watn STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 88. " göra klarth win aff hardo vine" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 359. 4) ren, obesmittad. j klaar oc reen jwmfru äria Hel män 262. 10) klar, tydlig, noggrann, redig. lade for:ne jacob oc hans nagat mera vth än xvj marck om arith, thet skulle scriffues vp al til claran rekinschap vtan alt ocker STb 3: 259 (1493). 11) i god el. vederbörlig ordning, avgjord, uppgjord. swa sagde huSTrv margit at war ting äro al klaar os i mellom ATb 1: 258 (1467). anno domini medlxxjj tha all ting woro klar ok affreknat met swen helsing ok clemit benctsson Skotteb 466 (1479) , Kämn). ib. ib 480 (1473, Kämn.). STb 1: 340 (1482). hwar göre sin bock klaar ib 3: 451 (1499). n adv. 2) klart, tydligt. wpbar och anamade sone STensson pa samma c march l march, swa at STadin är honum inthe mere skylkig en 1 march, sidhen them emellom klart affalt STock Skb 297 (15113, Skip). Jfr genom-, o-klar.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • klaar.
  • klarane Nio kap ur Bir 24 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back