Klar

Old Swedish Dictionary - klar

Meaning of Old Swedish word "klar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klar Old Swedish word can mean:

klar
1) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar, ljus, STrålande, glänsande. en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaraSTa STiärna STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 664. fik iac. .. see eth STörSTa sken, mykit clarare oc skär aktoghare än thänna werlenes sool hon är j sigh ib 815. solin. .. skinande j clara skiällana aff gull. silffwir oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzskons mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alm MB 2: 237. " amatiSTe ok robine the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLare varo" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 166. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 105. tha wardh iac war ene mullögh aff gul swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaar STephens. 1849.">Iv 391. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4638, 9813. sände han konungxlikin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe sömadh mz silke oc sat mz gulle ok syluir ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alskona dyrom STenom. .. at hon i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaraSTa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhaBonadh skulle til hans koma STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 286. en vngir man mykyt faghir oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaar (om en ängel; kanske snarare att föra till 7) ib 290. - STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. at ey skulde orena värlBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinna muld smitta hänna hux clara spöghil STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 325. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar, ljus, Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fri Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Från möSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer, moln el. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dimma. thän nattin wardh clar oc liws STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 67. " sidan wart thz ater clart som för" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6618. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar, skär, genomskinlig. hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe varo sua STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaar at the görlica sagho likaman STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan vara blodhsughan STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 916. " clarare criSTSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al man STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrey saag än then ysen for honom lagh" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8089. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 461. " at drykin skuli STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar synas (clavescat)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 55. röth win STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLarth STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XXVIII.
klar
2) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar, ren, oblandad. aff clart (i mots. till snöfyldt) watn hon (älfven) ey Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frisa kan STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8073. " gik STrax ater elfuen claar (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fri Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Från is)" ib 8102. aff foresagdho elementis swa renom oc clarom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt) 217. haffwanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis mz sik en skiöl aff clara gulle MB 2: 272. " aff claraSTa myöl taaren" ib 13. claraSTa myöl moos ib. watn, som lith haffde som hwitaSTa myölk, oc wi i sannindh trodhom thz wara claraSTa myölk STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 461.
klar
3) hvit. " tz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLara aff eggit" LB 7: 71. ib 2: 48.
klar
4) ren, obesmittad. " osmittat oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar iomfBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fru" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 478. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaran iomBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frudom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 158. at thin iomBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">FrudomSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir war gömaskolande STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt til thin dödh swa claar ok reen. at engin synda smitta skulde mogha mySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia han ib (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt) 219.
klar
5) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar, ren, ljus, lugn, blid. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar i änliteno (vulto serno) Bo 222. " som hafwa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar (serenos) öghon ok liws" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 234. ib 235. ST 172. mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLarom (mundatis) hiärtans öghwm Ber 18. hwat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar (serena) oc blidh hon (ɔ) bönin) är Bo 104.
klar
6) glättad, putsad, prydlig. skulu wmgangane. .. läggias mz clarom oc renom STenom (lapide polilo et mundo) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 105.
klar
7) skön, härlig. födde een son swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaar Fl 96. the STolta Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frua STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLara Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 327. ib 1285, 2667. STephens. 1849.">Iv 664. " i hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alden hona (Minerva) faghra oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLara j iouis hoffwdh födde wara" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6752. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All war clara ädelighet" MB 2: 224.
klar
8) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar, ljudlig. mz clare röST STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 294.
klar
adv. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLart seende. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar ögon LB 7: 68. ib 207. " fik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLara syn" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 106. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 338. MP 1: 90. owir conteMPlacionis. thz är clara syn oc vidhir känningx maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa Bo 92. 10) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar, tydlig, nogSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grann, reBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dig. en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar gudz vidhiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKänna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 197. göra koMPanommen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaran räkenskap aff skipsens räntho oc wthgiffth STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XVL. n.
klar
1) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLart, ljuST. " nar solin skin claraST" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 46.
klar
2) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLart, tydligt. " seer thy STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLarare gudz vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldz mykenlikhet" Bo 89. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 381.
klar
3) öppet, rent ut. Borgarene siga STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLarth, i förlente thöm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alth thet ther gar aff länith BSH 5: 252 (1508).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • klaar.
  • claar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back