Klärkdomber

Old Swedish Dictionary - klärkdomber

Meaning of Old Swedish word "klärkdomber" (or klærkdomber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klärkdomber Old Swedish word can mean:

klärkdomber (klærkdomber)
L.
klärkdomber (klærkdomber)
1) lärdom, lärda ting. kununga ok höfdinga skulu umgånga medh klerkdom i mångom sakom KS 51 (130, 55).
klärkdomber (klærkdomber)
2) kleresi, presterskap. märkiande mz them pafwan ok klärkdomin Bir 1: 122. ib 385, 2: 73, 149, 3: 188, 258, 472. Al 1157. Su 94.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so klärkdomber may have also been written as klærkdomber

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -doomber: -doom Al 1157. klerdomber),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛅᚱᚴᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back