Klärkeri

Old Swedish Dictionary - klärkeri

Meaning of Old Swedish word "klärkeri" (or klærkeri) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klärkeri (klærkeri)
kleresi, prästerskap. nw gaar th vu [ɔ: uppå] kirkene prelata och klarikritt Thomas Varningsbref 5 (1436). " mz tolkom falskom ok swikligom jerteknom drager han (ɔ: Antikrist) til si alt clarkryet SvKyrkbr (Lucid B) 222. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so klärkeri may have also been written as klærkeri

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • klrckierij Svartb 545 (1483). clercherij STb 5: 290). med art. clärkryet Sve- Kyrkobr (Lucid B) 222. clärkeryet ib. klärikrith Thomas Varningsbref 6 (1436).
  • klarikritt ib 5.
  • klarkriit JMÖ 73 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛅᚱᚴᚽᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
➞ See all works cited in the dictionary

Back