Klärkeri

Old Swedish Dictionary - klärkeri

Meaning of Old Swedish word "klärkeri" (or klærkeri) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klärkeri (klærkeri)
klerisi, presterskap. " at ey warde kläRKerino (clero) nakot formeen" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 104. alt kläRKeriet i vpsala byskopSDöme BSH 3: 180 (1467). RK 3: (sista forst.) 5827. Lg 3: 266, 362, 389. SD 1: 208 (öfvers. i ung hds.). 5: 209 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). vanwörde kiRKens formän. biscopa prelata ok theris cläRKerii FH 1: 50 (1478, gammal afskr.). " hans kiRKer och cläRKerii ib. at i wele haffue oss oc wart clerherj i edra gudelige böner" ib 6: 90 (1496).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so klärkeri may have also been written as klærkeri

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • clercherj.
  • klärkiari SD 5: 209 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). clärickerii FH 1: 50 (1478, gammal afskr.).
  • klärkerit Lg 3: 389.
  • klärkeriet ib 362 ; BSH 3: 180 (1467).
  • klärkeriid RK 3: (sista forts.) 5827.
  • klärcheriidhet SD 1: 208 (öfvers. i ung hds.). klerkerithet Lg 3: 266 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛅᚱᚴᚽᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back