Klarlika

Old Swedish Dictionary - klarlika

Meaning of Old Swedish word "klarlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klarlika
2) klart, tydligt. " lfasbiörn ollfson var hanom swa mykit skyllogir som klarlegir oc lyuselegir j hans räinskap stodh scrifuat" ATb 1: 197 (14764).. . huilka for:de messär met sine colectis äre klarligen scriffne j for:de gudz helgons dagliga messä book Svrtb (Skokl) 543 (omkr. 1480).. .. som scla clarigan fynnes appenbarlica i tencieboken SJ 2: 83 (1482).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -ligen.
  • clarlighan Prosadikter (Sju vise m C) 226. clarliger Ni handl rör Vkl 224. klarlegir ATb 1: 197 (1464) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back