Klarlika

Old Swedish Dictionary - klarlika

Meaning of Old Swedish word "klarlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klarlika Old Swedish word can mean:

klarlika
1) KLart, ljust. " eet lius. ther clarlica skal lysa världina" KL 322. " solenne clarlka skinande" Su 93.
klarlika
2) KLart, tydligt. " skodhar likamlik thing. .. KLarlika" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 104. RK 3: 2823. Lg 3: 364, 598. clarlika liwda Su 327. " mädhan thu oppenbarleka sannindena swa KLarleka kwngör" ib 177. MB 2: 299. FH 2: 124 (1440). BSH 5: 402 (1510).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • klarlicha FH 2: 124 (1440).
  • klarleka Su 177.
  • klarligha RK 3: 2823. claarligha L 3: 364. clarlega MB 2: 299.
  • klarlige BSH 5: 402 (1510).
  • clarlikan Lg 3: 598 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back