Kläþa

Old Swedish Dictionary - kläþa

Meaning of Old Swedish word "kläþa" (or klæþa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kläþa Old Swedish word can mean:

kläþa (klæþa)
L.
kläþa (klæþa)
1) kläda, bekläda, smycka. med ack. wi klädhom hwarte hand äller foot Al 6168. - Pass. sa hon präst klädan (d. v. s. i sin skrud] Bu 11. med ack. och instrumentAl dat. - Pass. sände sin swen kläddan konungx klädhum Bil 696. thedhis wänaste smaswen koma gulle klädher ok silke ib 428. þe sagho. .. smasuena r[i]þa SOm ridara gulle kläda Bu 152. - med ack. och prep. mäþ med följ. subst. lät han atar cläþa mäþ ridara cläþom Bu 422. - Pass. kläder mz gulwäflum Bil 112. " klädda mz SOlinne liwse" ib 107. klädde mz hwitom klädhom Pa 15. " the ther sungho ware badhä män och qwinnor, och klädh mz dyrom klädhom" ib (Tung) 38. - med ack. och prep. i med följ. subst. - Pass. mz hundradha mannum väl kläddom j huitom klädhom Bil 428. - med ack. och prep. af med följ. subst. - Pass. iak helsa þik þät hälgha cors. SOm vikt är af vars härra liui oc sua klät af hans limum. SOm þu vare sat mz dyrastom stenom (ex meMBris ejus tamquam margaritis ornata) Bu 140. - kläda, pryda. Bildl. med ack. och prep. mäþ med följ. subst. at klädha trona mz kärlekx gerningom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 116. war herra. .. klädde hwria natwr mz sinne dygdh oc krapt MB 1: 36. - kläda, öfverdraga. med ack. lätin. .. Alla vägiana kläþa vm cring Bu 501. med ack. och prep. mäþ med följ. subst. man haffde wäggiana Alla klät mz päll ok medh sindAll RK 1: 3543. " kleda stugunne mz högiende om bencianer" SO 112.
kläþa (klæþa)
2) kläda, förse med kläder, gifva kläder åt. döþ är drusina. .. SOm os kläde ok föde Bu 151. han skAl hänne bad clade och föde til döder dag BtFH 1: 232 (1509). 236 (1506). kläddo thera riddara Alla aff ny mz tw Par klede oc SOma mz try RK 1: 3498.
kläþa (klæþa)
3) kläda, anstå. " jldha klädher en wng man at wardha drocken aff wiin" Ber 291. - med dat. thz (högmod).. . illa herrom klädher Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 270.
kläþa (klæþa)
4) kläda hugg (för), utsätta sig för anfAll (af). med prep. for. amelias. .. klädde for weland Di 49. " ren till mik. .. iak will kläda for tik" ib 70.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kläþa may have also been written as klæþa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kleda.
  • clade BtFH 1: 232 (1509) , pres. -ir.
  • kläde Bu 151.
  • klädade Di 79.
  • kläder.
  • klädher.
  • klät) ,
  • klädha sik , kläda sig. at han skulde sik klädha tha ij stadh Iv 2980. klädade [the] sik i gwll oc silke Di 79. haffde sik klät mädh sin ridderleka skrudh BK 208. - refl. kläpas, kläda sig. han badh them klädhas thaghar ij stadh Fl 1616. - med instrumental dat. kläþas vighþom kläþom Bu 398. - med prep. mädh och följ. subst. wi klädhomps mädher löff ok gräs Al 6169.
  • klädha af ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛅᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back