Kläþe

Old Swedish Dictionary - kläþe

Meaning of Old Swedish word "kläþe" (or klæþe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kläþe Old Swedish word can mean:

kläþe (klæþe)
L.
kläþe (klæþe)
1) KLäde, tyg. " III. SOGUlus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKot de rathKLathe militium" SD 4: 711 (1340?). " loot man han (sAlen) jnnan bredha med KLede ok medh bAldakin" GUlus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3538. mz. .. enom mantle af Grouasta KLädhe KL 334. skiGUlus.">Padhe ey at hafwa KLädha Bonadh af bäzsto KLädhe ok ey aff smälikasto KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGUlus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 361. aff rödho KLädhe ib 4: 11. Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 58. " thet bruna cledhet" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 66 (1445). marenBorst KLedhe SO 115. " vlenst KLede ib. "
kläþe (klæþe)
2) KLäde, duk, tygstycke. suepte (näml. KristuLg.">Bilden) ii huito KLäþe Lg.">Bu 25. ib 49. Lg.">Bil 163, 302. " lägge thz j et KLädhe" LB 1: 97. " lägge thz j et tunth litit KLädhe linnit ib. lagdho the eet faghirt KLädhe (GUlus.">Panum vel tapetem) Framman fore piltin ihesum" Bo 2. " vm then thranga skaplaren SOm hawir et KLädhe (pAliolum) Framman j brysteno ok annat bak til" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGUlus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 356. reghlonna sänga redhe warin aff hAlm oc owir hAlmenom haffwin tw KLädhe (torAlia) aff watmAl ib 4: 9.
kläþe (klæþe)
3) KLädnad, KLädesplagg. fördhe han Varn herra i eet hwit KLädhe (veste) Bo 192. " fara i thz KLädhe SOm wäwith är aff twäsköns thradhe" MB 1: 365. annat KLädhit (vestimetum) SOm är skinkiortillin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGUlus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 287. linna KLädhit (indumentum) hulkit quämelikit är vidh bara kroppin ib. ib 281, 286, 288, 289, 3: 373. - Vanl. i pl. KLäder. hon hafþe siin KLäþe saAlt Lg.">Bu 11. " föris Var herra af KLädhomen" Bo 193. " fördhe iacob i esau bätzsta KLädher" MB 1: 213. " the drogho the rikasta KLädher a" Fr 1591. " Alla hans cledhrä" SJ 318 (1464). bad cläde och föde BtSOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 1: 163 (1508). ib 167 (1508) , 233 (1510). skulu mic wppehaAlda met födho ok KLädhe SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 2: 138 (1442). ib 4: 68 (1458). Lg.">Bu 76, 100, 141, 186, 398. Lg.">Bil 386, 428, 648. Bo 194, 196, 199. MB 1: 206, 231, 234. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGUlus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 281, 286, 288, 2: 132, 3: 373, 374. Fr 964, 1994, 2512. Al 6337, 6344, 7063, 10543. GUlus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 611, 644, 1296, 1298, 1320, 2582, 3430, 3495, 3588. GUlus.">Pa 15, (Tung) 37, 40, 41. Va 26, 27. Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 49, 66. Lg 3: 559. " riddara the hans KLede baro (d. v. s. voro i hans tjenst; en furste hade att förse sin hofstat med KLäder, ²hofKLäder²)" GUlus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 999. GUlus.">Par KLädhe, se GUlus.">Par.
kläþe (klæþe)
1) KLädeBonad, drägt, skrud.. amictus, KLädhaBonadh GU 1. saghþe. .. manzens KLäþaBonaþ KL 184. " i fördhe han GUlleBoin KLädhaBonadh" Gr 269. " aff KLädhaBontzens stranghet" LfK 108. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGUlus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 81, 143, 309, 355, 3: 24, 4: 29, 30. Al 6336. LfK 162. " j fördos äronna clädeBonat" MB 2: 271. ib 174.
kläþe (klæþe)
2) väggBonad. " wäggiaua KLädda innan til mz fyra litadhom KLädha Bonadhe" MB 1: 495. - JFr glädhis-, manna-, munka-, nunno-, prädikara-, renlivisKLädhaBonadher, samt KLädhBonadher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kläþe may have also been written as klæþe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • klathe SD 4: 711 (1340?), se vidare yrtahandkläþe. kledhe. cledhe. klede. pl. kläþe. clade BtFH 1: 167 (1508).
 • klädher MB 1: 213, 234, 251 ; Fr 964, 1591, 1994, 2512 ; FH 4: 68 (1458).
 • kläder RK 1: 1320, 2582, 3430, 3588.
 • cläder Va 26.
 • cledhrä SJ 318 (1464).
 • klädhen Pa (Tung) 40, 41. clädhen Lg 3: 559.
 • kläden Pa (Tung) 37. cläden Var 27),
 • kläþa bonaþer
 • kläþa bonaþ.
 • klädhabonadh.
 • klädhebonath Al 6336.
 • klädhebonat MB 2: 174 ; LfK 162.
 • klädebonat Bir 4: 29, 30. clädebonat MB 2: 271 ),
 • kläþa falder ,
 • klädha hamber
 • klädhe- )
 • klädha hus
 • kläde-.
 • kladha- L.),
 • klädha hätta?
 • klädie hätta )
 • klädha kamare ,
 • klädha kluter
 • klädhe- )
 • klädha lös ,
 • kläþa lösa
 • klädholösa: -löso MB 1: 160 ),
 • klädha par
 • klädhe- )
 • klädharif ,
 • klädha sidher ,
 • klädha sköt
 • klädhe- )
 • klädha stang ,
 • klädha säkker
 • klädhe- )
 • klädhasäks sadhul ,
 • klädha thiänista
 • klädhe tienste )
 • klädhis falder
 • -fald.
 • -faaldh.
 • -fallom Su 81 ),
 • klädhis hus ,
 • klädhis kiurtil
 • -kiortil )
 • klädhis köp
 • klädhes- )
 • klädhis lösa ,
 • klädhis rynkia ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛅᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back