Klen

Old Swedish Dictionary - klen

Meaning of Old Swedish word "klen" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klen Old Swedish word can mean:

klen
eg. glänsande.
klen
1) fin, nätt, prydlig, förträfflig. sofwa i swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLeno maki STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 144. " i somlikom STykkiom är lofflikit at göra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLena oc faghra gärning ib 18. aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenä väRK tha var han giördh" Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 151. " i dyrom oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädda" BergSTröm. 1868--70.">Su 80. span STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenaSTa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe oc sömadhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 344. " fördha j huitom mantol ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenan (BergSTröm. 1868--70.">SuSTenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Biltem) kiortil ginum hulkin jak saa skärlica hänna jomDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frulica licamma" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 279 (kan föras till 7). sik hölia mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemaSTa linno hwito oc skinande MB 2: 363. " aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemaSTo wax drupum" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 11. giff hänne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLeynare (delicatorem) koST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 113. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 512. " rent ok clent brödh" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 379. " en span STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenaSTa hwetemyöl" MB 2: 85. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLok ordh siktat oc tämprat swasom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenaST miöl (här likom i närmaST föreg. ex. har ordet kanske betydelsen: finmalen)" BergSTröm. 1868--70.">Su 225. " thz menlösa kötit. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLena oc faghra. ther kötzsins ok alz mandomsins natwr blomSTir är" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 193. ängin hafdhe swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenan (delicatum) likama som han, thy at han war af twem bäSTom naturom gudhomin ok mandomin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 111. gör thz (soflet) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenare (delicatiorem) köt ok bätra blodh ib 284. - fager, tjusande. o STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLeen, SToltir oc ärlikin piltir (o puer egregie ac delicate) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 21. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLeen (delicata) fagher ok älskeliken brwdh BergSTröm. 1868--70.">Su 384. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 281.
klen
2) fin, lätt. " medh vädhranna vingom forSTas thz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenaSTa af vädhreno som raskaST är (BergSTröm. 1868--70.">Summitates ventorum, id eST, partes illæ, quæ præcedunt et veloires BergSTröm. 1868--70.">Sunt)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 249. liwdhit aff hans wingon, slaanDis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLena (levem) wädhrit BergSTröm. 1868--70.">Su 236. - lätt, lättsmält. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLen mathir LB 1: 96.
klen
3) fin, veSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLig. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenaSTa Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frwgha MB 1: 430. en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLen oc kräseliken STridzman äST thu, som swa mykyt rädhis mothegangilse BergSTröm. 1868--70.">Su 120.
klen
4) ömtålig. " änge limi äru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenare ok sarare än öghonin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 104. BergSTröm. 1868--70.">Sua uar thin licamme STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLen ok ömSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir owir ala licamma ib 2: 268.
klen
5) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLen, svag. " modhorin som STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLen (tenera) var oc alSTingis vng" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13. " focarie sculu hielpa sySTromjn j sinom eMBetom oc thiäniST them som STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLena äru oc mindra formaa" STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 24. " för syna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLena spädheet oc vanskandes cleenhet" MB 2: 201. " ey gitanDis siälff bara äller oppehalla sin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLena likama ib. "BergSTröm. 1868--70.">Su 160. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLeen i tronne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 131. - svag, föga STaRK, föga STräng. wintren är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLen oc weker STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 144 (1507).
klen
6) späd. " af thy STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLena barneo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 345. MB 2: 23. i sinom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLema barndom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 394. " en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLen röST" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 339. ST 118.
klen
7) fin, tunn. " mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLene saagh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 47. hawir. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenan (gracilem) vd STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 392. hiärtat owir hulkit een STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLän hinna är ib 2: 212. " ysin är ganzska STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLeen" RK 3: 3105. ib 3112, (siSTa forts.) 4626 (ordet kan på de tre siSTnämda STällena föras till 5). - (?) hans hofwdh panna slo han swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLen RK 2: 2686.
klen
8) liten. " tak lagherbär oc STöt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLeen" LB 10: 7. ij gull äller dyra STena badhe STora swa ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLena Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 842. " alla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLena STädher (oppida)" MB 2: 31. ib 46. humme hin clene Di 291. ib 290, 294, 298. JDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr heyme de STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLeyne ib 73. Se vidare ib 380-381. JDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr ock STorm, Sangkredense om Karl den STore og Didrik af Bern s. 149. - liten, ringa, knapp? STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLen, föga närande? at hon ey aat wtan ganzska lithet oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLent STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 402. aff then STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLena mathen ib.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kleen.
  • kleyn.
  • klän )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back