Klinga

Old Swedish Dictionary - klinga

Meaning of Old Swedish word "klinga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klinga
klinga. " swärdh ok niiff lata the klinga" Al 2441. ib 3320, 5333. RK 1: 1735, 3031. gull a hänna mantil klang Fr 352. klingadhe skällo JP 149. baswner clinggado MB 2: 15. naar baswrne lwdher j mynne handh tha klinghen (clangite) oc j ib 91.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • klang Fr 351 ; Al 5353.
  • klwngo RK 1: 3031.
  • klingado ib 1735.
  • clinggado MB 2: 15 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛁᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back