Klippinger

Old Swedish Dictionary - klippinger

Meaning of Old Swedish word "klippinger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klippinger
klipping, ett slags genom klipping tilveRKadt mynt af fyRKantig form; förekommer äfven ss binamn tillagdt Kristiern II, som låt slå det. RK 3: (Tillägg om Chr. II, red. B) 6313, 6315.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • klippings mynt
  • klippingx- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛁᛕᛕᛁᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back