Klippinger

Old Swedish Dictionary - klippinger

Meaning of Old Swedish word "klippinger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klippinger
lklipping, ett slags tidigast under Kristian II 1519-23 genom klippning tillverkat mynt av fyrkantig form. Se F. v Schrötter, Wb. der Münzkunde 310. HLG 2: 101 (1522). vii klupninar för vÿn Kumla kyrkas rb 115 (1523) lib 116 (1524). fek jak c mark klippiga niles. .. oppo nogan gambla gel HLG 2: 114 (1523). i 116 (1533). ATb 3: 345 (1524). " eptter thet eu stoor deel aff almoen haffde taget krkones sölffuer pa klippinge" HSH 13: 38 (1524?), Brask). Ol. Magnus Hist de gent. seqtenur l. VI c. 18. - koll. iv!UDDA_TECKEN? mark klipping HLG 2: 111 (1522). ib 112, 115, 3: 66, 75 (1523). - Jfr klippa.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • klyppinger.
  • lklippin HLG 2: 112 (1533). klippig ib, ib 115, 3: 66 (1523); -a i 2: 114 (1523)),
  • *klippings pänninger ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛁᛕᛕᛁᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
➞ See all works cited in the dictionary

Back