Kliva

Old Swedish Dictionary - kliva

Meaning of Old Swedish word "kliva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kliva Old Swedish word can mean:

kliva
L.
kliva
1) klifva, uppklättra. vildo þe kliva i huset Bu 134. RK 3: 3803. " vilia the mz stigha klywa" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 254.
kliva
2) klyfva. ther worder mangen skiold broten oc hielm kleffuen Di 2.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • klywa Bir 2: 254. imfp. cleff Di 283. part. pret. kleffuen Di 2 ),
  • kliva in , klifva in. kliffue in mz liste RK 2: 7622.
  • kliva up , klifva upp, klättra upp. at kliffwa oppa (d. v. s. up a) valdzsins bärgh Bo 97. " klifwa vp a hwarn lostelikan kulla ok klint" Su 427. Di 283. Jfr up kliva. - Jfr klyva.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back