Kliva

Old Swedish Dictionary - kliva

Meaning of Old Swedish word "kliva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kliva Old Swedish word can mean:

kliva
L.
kliva
1) kliva, klättra upp. scandere klyffua GU C 20 s. 550. sedhan han forman, jak wille ecke late jwther kiäffwa mik pa hwffudhet BSH 5: 381 (1510). - trans. klättra upp för el.. Se Sdw 2: 1249. matis smidh feste lagh. .. ath han ey kleff anno stuBS hws ATb 1: 337 (1470). - Jfr nidher-, up-kliva.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kliffwa.
  • klyffua: imf. kleff )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back