Klo

Old Swedish Dictionary - klo

Meaning of Old Swedish word "klo" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klo Old Swedish word can mean:

klo
1) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo. the !UDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: wärulzlik Diwr) haua. .. hwassa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLor STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 4 (7, 4). MB 1: 82. ST 125. Su 128. swa som nakor fughl ällir hökir ther hafwir feST nakra bradh mällan sina STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLör ok näff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 24. ib 51. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 81, 231. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 300. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8709, 8717. Ber 153, 157. kath wil hawa fisk ok wil ey wäta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLona (pisci catus hiat nec wlt quod pes madeSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flat) GO 724. han (björnen) groff hona vp mz sinom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLööm ST 266. " een SToor rädhelikin STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">PaDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDa. .. krinGOm spente STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt hans änlite mz sinom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLööm" ib 275. " slogh draken sik nidher STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa konungen ok fik honum mz clörna" Di 233. " j DiäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLom" STenianus. Se Lg.">Bil 749. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Tung) 35. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 24, 2: 100, 3: 427, 438. Ber 205. - STenianus. Se Lg.">Bildl. the willo ey koma i thera STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4178.
klo
2) dryckeskärl med i metSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All infattad STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo ss fot. III clør SD 4: 2 (före sl. af 1327). I. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoo ib 3. cum vna vngula deargentata Dicta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo ib 5: 571 (1346). vnum cornu Dictum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoo fabriatum cum argento ib 191 (1343).
klo
3) kolik. ffor STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoon (contra coliam) LB 7: 38. ffor STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLon ib 53. Jfr STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoref. - Jfr gams-, grips-, iärn-STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • klona GO 724.
  • klon LB 7: 53.
  • kloon ib 38.
  • klör Pa (Tung) 35 ; Bir 1: 24, 2: 96, 100. clör SD 4: 2 (före sl. af 1327). klöör MB 1: 82 ; Fl 300 ; Iv 272 ; Al 8709, 8717.
  • klö Bir 3: 427, 438 ; Ber 153, 157.
  • klöö Bir 3: 65. klor KS 4 (7, 4).
  • clörna Di 233.
  • klom Bil 749.
  • klöm KL 81, 231 ; Bir 1: 24, 51; ST 125 ; Ber 205 ; Su 128.
  • klööm ST 226, 275),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back