Klo

Old Swedish Dictionary - klo

Meaning of Old Swedish word "klo" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klo Old Swedish word can mean:

klo
1) klo, kater hafffwa hwassa klöör SvKyrkobr 26. en örn ... . tog mz syna hwassa kloor alla jnälffwenar Troj 258 klöv. dauid sigher thz thäkkis härranom offra wngha kalfwin framdraghande hornin ok klönar (unGUlas) SpV 35. _ bildl. lä hua som han (ɔ: stenen) vil vacta ätana ey coma i dyawlins klo Vis sten 6. Idre wenner frykta fore ath dwälges j nogot j kloon pa them. .. ath j lathe ider om wända GPM 2: 35 (1511?). 2) ett slags dryckeskärl. lJfr Hildebrand, Sv. Medelt. 2: 357.
klo
3) kolik. " colica passio en siwka j jnälffwe dicitur klo" GU C 20 s. 121. saphirus. .. drwken ädh myölk saktar bwkreff oc klona PMSkr 488. 4) klo (på segel). prpes. .. funis qua pedes veli alligantur kloo GU C 20 s. 493. - Jfr gas-, räva-, örnaklo.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kloo.
  • klöna SpV 35 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Vis sten
Den vises sten. I Småst på Fsv.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back