Klöf

Old Swedish Dictionary - klöf

Meaning of Old Swedish word "klöf" (or kløf) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klöf Old Swedish word can mean:

klöf (kløf)
1) klöv. - ganga köf um el. lmädh klöf, i fråa om kreatur som tillhöa olika ägare men gå i bete på samma betesark. skal ga klöff vm klöff af badhom biomen oc i badha haghana SD NS 3: 452 (1419). " tha dömde jak. .. yxona saman gang j skoghum ok klöff mot [k]öffwe j fämarkom til oatskipto" Svartb 332 (1450).
klöf (kløf)
2) klo. " misther falken klöffwana" PMSkr s284. -Jfr oxa klö.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so klöf may have also been written as kløf

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚯᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back