Klokhet

Old Swedish Dictionary - klokhet

Meaning of Old Swedish word "klokhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klokhet Old Swedish word can mean:

klokhet
1) skicklighet, konstfärVallius. 1850--54.">Dighet. " weland. .. wart prisat ouer alla land for sin klokhet skuld" Vallius. 1850--54.">Di 57.
klokhet
2) klokhet, förstånd. till klokhet Var ey tha henne lyke RK 1: (sfgn.) s. 187. ib 3: 5.
klokhet
3) konstgrepp, råd, medel. iach wet än swa manga handa klokhet (vunt) at iach skal befinnä sanhetena mz henne Va 8. - Jfr ilklokhet.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -heet RK 3: 5 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚮᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back