Kloklika

Old Swedish Dictionary - kloklika

Meaning of Old Swedish word "kloklika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kloklika Old Swedish word can mean:

kloklika
1) skickligt, konstrikt, konstmässigt. " j kloclica tAlande (elquentes) mästarom" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 231. Al 6435. " biit är litit ok kan tho kloklica honagh samanbära aff mangom yrtom" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 315. hafde thz sa klokeliga giort Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 55. RK 3: 3781.
kloklika
2) fint, skickligt, varsamt. " o äwärdeliken oc höxta snille, huru klokleka oc länteleka thu nw frestar mina ofulkomlikhet" Bergström. 1868--70.">Su 105.
kloklika
3) slugt, listigt. " MB 1: 215. huru gabonite folk clokliga wärnadho sith liff" ib 2: 24. " tänkto the kloklika (cAllide)" ib. " synden swiker mannen kloklika" Bergström. 1868--70.">Su 454. Ber 228.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • klokleka Su 105.
  • clogliga MB 2: 24.
  • klokeligha RK 3: 3781.
  • klokeliga Di 55 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚮᚴᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back