Klokskaper

Old Swedish Dictionary - klokskaper

Meaning of Old Swedish word "klokskaper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klokskaper Old Swedish word can mean:

klokskaper
L.
klokskaper
1) skicKLighet, konst. giordhe mz KLokskap at folke syntis reghna gönum thornit, tha han wilde Bil 722. " mästarens konst oc KLokskaper" Su 81. ib 224. Vallius. 1850--54.">Di 45. " af ensamnom KLemning. 1860. SFSS.">BoKLika konsta KLokskap" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 331.
klokskaper
2) slughet, list. Vallius. 1850--54.">Diäwlin. .. lette allan sin clokskap (tota calliVallius. 1850--54.">Ditate se contulit) at koma hanom tel oquemelek þing Bu 143. " vnVallius. 1850--54.">Dirstanda Vallius. 1850--54.">Diäfwlsins KLokskap" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 101. ib 159. KL 189. MB 1: 160, 296. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 53, 2: 34, 114, 143, 188, 3: 413, 469, 4: 89. wilia mz siin KLokskap swika rikit Bil 235. wlfwa. .. hulkra röst ok KLokskapir skadhlikin är faromin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 303. ib 3: 309, 401. MP 2: 253. Va 34. MB 2: 96.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚮᚴᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back