Klosterlifnadher

Old Swedish Dictionary - klosterlifnadher

Meaning of Old Swedish word "klosterlifnadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klosterlifnadher
klosterlefnad, lefnad i ett kloster, munk- el. nunnelefnad. wi haffuom os fore takit clostirliffnadh at gudhi thiäna Bir 5: 45. - munk- el. nunne-orden. aff enom klostir lifnad, som hetir duniacensis (för cluincensis) Bil 845. " giwas i kloster lifnath" MB 1: 453. - Jfr klosters lifnadher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • klosterlifnads klädhe
  • klosterlifnaz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚮᛋᛏᚽᚱᛚᛁᚠᚿᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back