Klosterliker

Old Swedish Dictionary - klosterliker

Meaning of Old Swedish word "klosterliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klosterliker
klosterlig, kloster tillhörande. the som closterlika näffst oc stranghet wilia wnfly Su 71. Lg 3: 394. closterliket liffwerne ib 453. ib 583. " thin closterlika professio (klosterlöfte)" Su 155. ib 257. closterliken klädhe Lgren. 1875.">LfK 7. met closterleco inlykke FH 2: 128 (1441).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • closterleker: -leco FH 2: 128 (1441).
  • closterlig: -ligo Lg 3: 583.
  • closterliket Lg 3: 453.
  • p.
  • closterliken LfK 7 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚮᛋᛏᚽᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back