Klosterlöpare

Old Swedish Dictionary - klosterlöpare

Meaning of Old Swedish word "klosterlöpare" (or klosterløpare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klosterlöpare (klosterløpare)
person som lupit bort från el. öfvergifvit ett kloster, förlupen munk el. nunna. thu ower gaf thz hälgha lifwernit thu vast i komin oc äst en closter löpare Bil 598. " han är renlifwis man ok munkir j klädhabonadh ok sinne vidhirgango ok klostir löpare j sidhom" Bir 1: 401. Bu 23. Bil 597. Bir 3: 178, 189. Su 60, 406.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so klosterlöpare may have also been written as klosterløpare

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚮᛋᛏᚽᚱᛚᚯᛕᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back