Klosterstova

Old Swedish Dictionary - klosterstova

Meaning of Old Swedish word "klosterstova" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klosterstova
klosterstuga, stuga el. sal i ett kloster. RK 2: 4471, 5286, 5288.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kloster stwa RK 2: 4471. ack. sing.
  • closter stwffn ib 5286. closter stwffwn ib 5288 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚮᛋᛏᚽᚱᛋᛏᚮᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back