Klovi

Old Swedish Dictionary - klovi

Meaning of Old Swedish word "klovi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klovi Old Swedish word can mean:

klovi
1) klyfta, stenklyfta. " i ortnamn. clovasten" SD 1: 688 (1210-16, nyare afskr.).
klovi
2) klufven gren el. stång; hop fisk som fästes i en sådan, ett visst antal fisk; hundra el. hundratjugo fiskar Jfr Falkman, Om mått och vigt 1: 453. II klofue spiitfisk HSH 19: 166 (1506).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • klova hug ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚮᚠᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back