Klovi best. clwffuen sex ekon tr 270. obl. klöffua stämb 175 1511 .

Old Swedish Dictionary - klovi best. clwffuen sex ekon tr 270. obl. klöffua stämb 175 1511 .

Meaning of Old Swedish word "klovi best. clwffuen sex ekon tr 270. obl. klöffua stämb 175 1511 ." (or klovi best. clwffuen sex ekon tr 270. obl. kløffua stæmb 175 1511 .) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klovi best. clwffuen sex ekon tr 270. obl. klöffua stämb 175 1511 . (klovi best. clwffuen sex ekon tr 270. obl. kløffua stæmb 175 1511 .)
2) kluven gren el. STång. smaa ploccat oc wel blötth begira fisk suden medh clwffuen som ferska fiska medh sood oc ther j good söööth olia är j god räth Sex ekon fr 270. - hop fisk som fäSTes i en klove; ett visST antal (100 till 240) fisk, näver m. m. ss måttsord. Se (S. Oven Jansson i) Nordisk lkultur 30: 38. vj öre for ij klowe fisk Skotteb 387 (1463-64, Kämn). xxx(30) kloffuer flat fisk STb 1: 360 (1482). ib 3: 22 (1492) , 407 (1498). xvi kloffua spetffysk GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 288 (1508). iiij klofuar näfuer HLG 2: 17 (1510). ib 36 (1512) , 48, 53 (1516), 106 (1521). STÄmb 175 (1511) , 178 vndhir alzkona piner, for gudz skuld, hwat thz hällir war häkttilsehws, korsins dödh, boior ok kloffwar SpV 405. - Jfr hand-, iärn-, lang-, näverklovi samt klavi.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so klovi best. clwffuen sex ekon tr 270. obl. klöffua stämb 175 1511 . may have also been written as klovi best. clwffuen sex ekon tr 270. obl. kløffua stæmb 175 1511 .

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • klawa Uppl Fornmt 46: 192 (1515).
  • klaua ib (1504?), HLG 2: 120 (1524)),
  • *klova fisker ,
  • *klova trä
  • klofwaträä )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚮᚠᛁ:ᛒᚽᛋᛏ.:ᚴᛚᚠᚠᚠᚢᚽᚿ:ᛋᚽᛋ:ᚽᚴᚮᚿ:ᛏᚱ:270.:ᚮᛒᛚ.:ᚴᛚᚯᚠᚠᚢᛆ::ᛋᛏᛅᛘᛒ:175:::1511:.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
StÄmb
Stockholms Stads Ämbetsbok 1419--1544. Utg. genom J. A. Almquist. 1927.
➞ See all works cited in the dictionary

Back