Klyva

Old Swedish Dictionary - klyva

Meaning of Old Swedish word "klyva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klyva
klyfva. "Diwr oc fä som kloffna hawa klöwa (habet Divisam ungulam)" MB 1: 359. " hwath som drypiar oc ekke hawa klofna klöwa (habet ungulam, sed non DiviDit eam; motsv. ställe Cod. B: klyffuir ey sina klöff 560) ib. Alt thz som klofna hawa klöwa (motsv. ställe Cod. B: som klyffuir sina klöff 560), oc ey druypia" ib. " han klyfwir vilians rot" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 62. klyfwa thina hiälma Al 620. hafdhe han Alexanders hofwdh kloffwith ib 2821. " klöff ij midhio hans howdh gawil" ib 5364. Di 3, 10, 72, 73, 170. klyva sunder, sönderklyfva. klööff sunDir ij tw hans stora höös Al 652. taki. .. en hwelp. .. oc klyffue mit sundher at ryggenom LB 1: 96.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • klööff.
  • klovin.
  • klöffwen Di 10 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛦᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back