Klyva

Old Swedish Dictionary - klyva

Meaning of Old Swedish word "klyva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klyva
klya. hedhne oc cristne tagha nw at bärias oc. .. klyfwa skiola oc riffwa brynior Prosadikter (Karl M) 277. ib 282. kluffwen äg medh ätikia Brasks Matordn. 11. PmSkr 504. ij öre the som kluffue lindweden Stock Skb 123 (1520).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lkloff.
  • klöffdhe SkrtUppb 318. klyva impf. köff. klöffdhe SkrtUppb 318. pl. kluffue Stock Skb 123 (1550) ). klöffuo Prosadikter (Karl M D 3) 338. part. pret. kluffwen. clofuen Sex ekon tr 270 ),
  • klyva sunder , sönderklyva. Stb 1: 117 (1477), 4: 210 (1511). - Jfr sunderklyva samt två-, thrä-kluvin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛦᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Brasks Matordn
H. Hildebrand, Matordningen i biskop Hans Brasks hus (ur hds. fr. 1513--27). I Vitt. Hist. o. Ant. Ak:s Månadsblad 1885 s. 1--21.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back