Knäfal

Old Swedish Dictionary - knäfal

Meaning of Old Swedish word "knäfal" (or knæfal) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

knäfal (knæfal)
knäfall, knäböjning. las þikla hänna helso värs mz knäfallom Bu 26. offraþe christo knäfal ok böne ib 503. ib 204. MB 1: 227, 490. Bo 181. Bir 1: 154. VKR VIII. XIII.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so knäfal may have also been written as knæfal

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -fall MB 1: 227.
  • frf.
  • vokal i ändelsen -fall),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᛅᚠᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back