Knapper

Old Swedish Dictionary - knapper

Meaning of Old Swedish word "knapper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

knapper
L. knut? skötin aff ärmene vidher handena binVallius. 1850--54.">Dis matelika til armen medh enom knap (nodo; motsv. ställe i Regula SaVatoris: knöpa RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 10) swa som andra ärma VKR 58. - knapp, rund topp. på ett torn. ofuan a tornith een knapper star Fl 982. - på ett tält. knapin Var aff gullith rödh Fr 469. " the knappä owan pa them (paulunerna) stodho" Va 44. Vallius. 1850--54.">Di 141. " a hwar then knap ther Var a (på tältet) standa karbunkul stena twa" Fr 2947. ib 2955. - på locket af ett kärl. knappin Var karbunkel steen Fl 297. ib 299. - kapitäl. saa iak. .. owir studhinne eet litit howdh älla knap af sky Gr 298. " owan a studhomen Varo satte knappa ok owan a knappomen Varo sat skinande kors ib. pessulus, rigel, bom. bad töm setia knap fore lada" RK 1: (LRK) s. 229. - JFr bly-, gul-, trä-knapper.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • knapir L.
  • knap Di 141.
  • knap.
  • knappin Fl 297.
  • knapin Fr 469.
  • knappin Fl 299.
  • -ar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᛆᛕᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back