Kniver

Old Swedish Dictionary - kniver

Meaning of Old Swedish word "kniver" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kniver
kniv. "underblisser bör om lögerdaxafftenen bisserakuiffua oc blisseraduk, gaffell, qniff oc skeed" Arnell Brask Bi I. - ss vapen. han oc hans dreng droga kniff aaath hanis dingxSTad STb 1: 28 (1475). -Jfr banda-, bitzara-, har-, lang-, skrif-, skär-, sma-, tälghe-kniver.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kniff) ,
 • *kniva dragh
 • kniffua-.
 • -drag )
 • kniva duker , lm. duk med vilken bordsknivar avtorkas? RP 2: 321 (1397).
 • kniva smidher (knif(f)ua-. knifwa-. kniwe-. smid. -smidt. -smet),
 • *knivasmids dränger
 • kniffua-.
 • kiffwa- , m. knivsedsdräng. STb 1: 173 (1478), 283 (1481), 330 (1482).
 • *knivasmids son
 • kniffwa- )
 • *knifs bladh
 • *knifs dragh
 • kniffs-.
 • knifz-. knifx- -drag),
 • knifs holker
 • kniffs- )
 • knifs udder (kniffz-),
 • *knifs äg
 • kniffs ägh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᛁᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back