Kniver

Old Swedish Dictionary - kniver

Meaning of Old Swedish word "kniver" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kniver
knif. "nar han bedhis knifwin sättir han äkke. vtan brytir hällir sundir brödhit aat honom" Bo 103. lät. .. huþ fla af hans limum mz kniuom Lg.">Bu 209. Bir 3: 36. gifuer jak myna syster gertrudh II silff Bonade kniffua forgyltte FH 6: 25 (1451). " gifuer jak her henric martini en silff Bonadh kniff" ib 26. " eth par knifua beslagna oc forgylte ib 43 (1455). - ss vapen. dragha swärhd äller kniiff" Al 626. " swärdh ok kniiff lata the klinga" ib 2441. ib 2782, 3319. Lg 3: 2317. " then lete lith, thr liten hauer kniwen (som har små stridsmedel el. krafter)" KS 82 (204, 90). - Jfr bitzara-, Bordh-, har-, lang-, mat-, plato-, sten-, stämmitza-, trä-, täLghe-kniver.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • knivaduker
  • kniuä-.
  • knywa-.
  • knyua- )
  • kniva smidher
  • kniuesmid.
  • kniuesmit SJ 339 (1467)),
  • knis holker
  • knyffs- )
  • knifs udder ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᛁᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back