Knuter

Old Swedish Dictionary - knuter

Meaning of Old Swedish word "knuter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

knuter Old Swedish word can mean:

knuter
1 förtjockning, knut klump. .. j ens kranz liknilse hwilkin fuller war mz silwalwom knöpom ällir knwthom Mech 150.
knuter
2) knut. - bildl. knut, problem, svårighet. om thu ey lösir thänna knwthi (nodum), tha äST thu mz thäno argumentis thz är mz thäniom skälom om enkte SpV 520. " thu far letande äptir kntenom, hwar enghin är (nodum in scirgo queris) ib. 3) knut, husknut. niels. .. badh them byggia väll in til sin hws knwt moth kwt swa ath swinen kome ther ey i melom" ATb 1: 324 (470).. . huilken gardh sm är lengden xx(21) alen medh knwtana widh ghatan nidh ath grenden STb 2: 207 (1487). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 98 (1487). oleff kochx gardh och then anda ware samanbygda medh en knwt ib 145 (1489). ib 201 (1492). STb 5: 156 (1517?). 4) tillknuten penningpung. Jfr R. Pipping, Kommentar till Erikskrönikan 122 f. antwaradhade jak marqwardhe skerff besighilt vti enom knwt medh abbatisse jncigle, xij (12) oc c (100 rinska gyllene KonSThiST. sälsk. publ. 1916 s. 36 (1457-59). -_fr hus-, husa-, kirko-, ladhu-, STalz-knuter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar )
  • knuta bälte , n. bälte ed knuta (för späkning). JMPs 425.
  • *knuta lös ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᚢᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back