Knuter

Old Swedish Dictionary - knuter

Meaning of Old Swedish word "knuter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

knuter Old Swedish word can mean:

knuter
L.
knuter
1) knutigt uppsväld led (på en stjälk), knöl. mz rättom stiälk bul ther änga knwta älla wranglikhet hafdhe KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 175. ib 176.
knuter
2) knut. " fiol. .. gulringin vt af knyttu bande ok vlöstum knute" Bil 289. " hwassasta haarclädhe samanbundit mz knwtom af grofuo hästa taghle" KL 334. en linda mz thrättan knwtom hafdhe hon. .. näst sinom bara licamma ib 346. " store knuta varo ther a (på gisseln)" Iv 3049.
knuter
3) knut, husknut? lote the vpp. .. ena tompt hart widh stenhuset nidhan for som är xxvj (26 1/4) alne lang meth knwtan oc et quarter och xj (11 1/4) alne bredh meth et quarter ok meth knwtan SJ 345 (1468). - Jfr pänninga knuter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • knuta band ,
  • knuta bälte ,
  • knutarum ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᚢᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back