Knutöx

Old Swedish Dictionary - knutöx

Meaning of Old Swedish word "knutöx" (or knutøx) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

knutöx (knutøx)
yxa för klyvning av hårt, kotig trä? mölnaren skal haffua sin eghen ökia. .. med. .. lina och berieiärn oc goda knutyxe Arnell Brask BilI 26.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so knutöx may have also been written as knutøx

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -yxe) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᚢᛏᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back