Kofart

Old Swedish Dictionary - kofart

Meaning of Old Swedish word "kofart" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kofart Old Swedish word can mean:

kofart
Se Meierbergs ark. f. sv. ordforskn. l7: 25. f. 1) handelsjöfart? samtyckt[t]e radith, at STadzsens skyp skal löpe for kofart til lubeke STb 2: 377 (1489) möjl. att föra till 2).
kofart
2) hndelsfartyg Se ovan unde 1 och Sdw 1: 671.
kofart
3) handelsvaror, varor? ännu gifwer iak henne (ɔ: min huSTru) allan järnan, koftar (möjl. fel för kofart; jfr koft) och bolagSTyg, hwad det hälST kan nämnas, som här är FMU 5: 89 (1485, avskr.).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚠᛆᚱᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
➞ See all works cited in the dictionary

Back