Koft

Old Swedish Dictionary - koft

Meaning of Old Swedish word "koft" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

koft
ett till mansdräkten hörande överplagg Se Meijerbergs ark. f. s. ordforkn. 7: 25 ff. ännu gifwer iag henne allan järnan, lkoftar (möjligen fel ör kofart; jfr kofart 3) och bolagstyg hwad det hälst kan nämnas, som här är FMU 5: 89 (1484, avskr.).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚠᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
➞ See all works cited in the dictionary

Back