Kögel

Old Swedish Dictionary - kögel

Meaning of Old Swedish word "kögel" (or køgel) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kögel (køgel)
ett slags tyg av linne. säther köghil och garn Kumla kyrkas rb 14 (1442). ib 43 (1473). " jtem xij öre fore kiölar til standarene" Skotteb 477 (1472-73), Kämn). ii!UDDA_TECKEN? höre för !UDDA_TECKEN? andra alin bloth köwel HLG 2: 142 (1527).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kögel may have also been written as køgel

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kög(h)il. köwel),
  • kögler (kiölar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᚵᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back