Kohudh

Old Swedish Dictionary - kohudh

Meaning of Old Swedish word "kohudh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kohudh
kohus. Arnell Brask BiI 28. HLG 3: 110 (1529).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • koo-.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚼᚢᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back