Kökomästare

Old Swedish Dictionary - kökomästare

Meaning of Old Swedish word "kökomästare" (or køkomæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kökomästare Old Swedish word can mean:

kökomästare (køkomæstare)
eg. den som förestår köket, mästeRKock.
kökomästare (køkomæstare)
1) köksmästare, den som har inseendet öfver förplägning och servering samt i allmh öfver den ekonomiska förValtningen vid en furstes el. annan förnäm mans hof, hoGrönblad. 1857.">FMästare, hoGrönblad. 1857.">FMarskalk. senascallus, köghamästare GU 5. marskens kögemester RK 2: 3549. ib 3527. antworde jach eder köchemester sander ena tunna skanska sil Grönblad. 1857.">FM 108 (1498). hans (konungens) köko mästare Gr 288. archebiscopens kiökmästare TK 275. gifuer jak. .. marquardhe, mins herra ärchebiscop sens kökemästara, thre yxer oc try laas SD NS 1: 514 (1405). JP 83. " köyamestaren tog at kära at folk haffde ey förtära" MD 354. ib 338. - riksköksmästare, innehafVare af ett af de höga hof- och riksämbetena. her jöns duwes wor hoGrönblad. 1857.">FMesters ok her andris olefsons wor koghemesters incigle SD NS 1: 264 (1403, gammal afskr.). " ware hofGrönblad. 1857.">FMestare herra jönis duwa ok köghmestare her andris olafson" ib 265 (1403, samt. afskr.). the aff wort radh som slotzlofwen vppa star, som är hoGrönblad. 1857.">FMästere, cantseleer, camermästere, köghemästare, skenk ok fodhermarsk BtRK 146 (1441, orig.). her mattis köthilmundason war konungx kögemestare (dapifero) SD 3: 414 (öfvers.).
kökomästare (køkomæstare)
2) den som framsätter el. betjenar med mat och dryck. iätten war sielffuer theres kögemästare Va 41. ib 54.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kökomästare may have also been written as køkomæstare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • köghamästare GU 5.
 • kögamestare MD 338.
 • köyamestare.
 • kökemästare.
 • köghemästare BtRK 146 (1441, orig.).
 • kögemästare Va 41, 54.
 • kögemestare SD 3: 414 (öfvers.). kiökmästare TK 275.
 • köghmestare SD NS 1: 265 (1403, saml. afskr.).
 • kögemester RK 2: 3549.
 • köchemester FM 108 (1498).
 • kogamestare MD 338 (jfr 378). kogemester RK 2: 3527.
 • koghemester: -ers SD NS 1: 264 (1403, gammal afskr.) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᚴᚮᛘᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back