Kökomästare

Old Swedish Dictionary - kökomästare

Meaning of Old Swedish word "kökomästare" (or køkomæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kökomästare Old Swedish word can mean:

kökomästare (køkomæstare)
L.
kökomästare (køkomæstare)
1) köksmäSTare, den som har inseendet över förplägnad och servering o. s. v. vid ett hov el. i ett STörre hus el. dyl., hovmäSTare. architriclinus. .. hoffmeSTare eller kökemeSTare STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 33. jap torSTinsson, som war kökemeSTare pa bardzssone STb 1: 32 (1475). tha badh han sin kögemeSTare gaa til kötbodena ok köpa sik färskt köt STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 216. her erkabiskope[n] kömeSTer GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 335 (1509). per scriffuer haffuer cocchen sware vthen kögemeSTeren Arnell Brask Biᴵ 36. ib. - riksköksmäSTare, innehavare av ett av de höga hov- och riksämbetena. dapifer kögomeSTer. .. commvniter dicitur drosäthe STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 164. 2) person, som framsätter el. betjänar med mat och dryck (vid mer el. mindre feSTliga tillfällen).. .. at larins sade magnus skak hafwir warid min kögomäSTare ij resor lär han the tridia tha skal han faa eth fallendöfwil ällir ok mik ATb 1: 82 (1458). ss tillnamn (möjl. att föra till 1). clauus kökemeiSTere STb 2: 243 (1487). ib 272 (1488) , 3: 80 (1493). ATb 3: 225 (1509). STock Skb 11 (1516-17) o. s. v.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kökomästare may have also been written as køkomæstare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köke-.
  • köche- STb 3: 80 (1493). kögo- ATb 1: 82 (1458) ; GU c 20 s. 164. köge- MP 4: 216; SSkb 30 (1510) ; Arnell Brask Biᴵ 7, 36. köye- Stock Skb 11 (1516-17). köie- Stock Skb 199 (1522-23). köyi- HLG 3: l10 (1519), 27 (1517). köije- Stock Skb 250 (1525-26). kö- GPM 2: 335 (1509). -mestare. -mestere. -mester. -meistere. -meyster),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᚴᚮᛘᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back