Kol

Old Swedish Dictionary - kol

Meaning of Old Swedish word "kol" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kol
kol. "xvi stigha koll" ATb 1: 257 (1467). " vij tunnor kol" Stock Skb 73 (1518). PMSkr 626 (avskr.). Jfr linda-, sten-kol.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kll.
  • lkooll )
  • kola brännare (kolebernare),
  • *kola mila
  • -myla )
  • *kola skogher
  • koola- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back