Kol

Old Swedish Dictionary - kol

Meaning of Old Swedish word "kol" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kol
kol. "swart som kol" Lg.">Bil 719. Lg.">Bu 208. Al 9367, 9474. Lg 3: 377. " hans ryggir är swa som bränt kool" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 68. hans bakir är swa som kol. hulkin som tho skulle wara swa som fils been ib 70. 71, 188. tha kolin äru vpnöt ok mAlmin flytir j eldenom ib 328. ib 2: 161, 162. " hwa som androm afhände kul" SD 5: 638 (1347). pläghar kooll ath bränna RK 3: 3023. Di 121, 123. för än thz war brunnit Alt i koll ib 66. " i the faghro sermone. .. ther fullir är mz sötmans ok älskoghans kulum" Bo 176.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • koll Di 66, 123 ; Lg 3: 377.
 • kool.
 • kooll RK 3: 3023.
 • kul SD 5: 638 (1347); -um Bo 176 ;
 • -in Bir 2: 162.
 • cul Bu 208.
 • kwll Di 121 ),
 • kolabrännare ,
 • kolakarl
 • kula- )
 • kola vidher
 • kolawedh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back